Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/1/2/a/joedog.nl/httpd.www/wp-includes/wp-db.php on line 1753 ALGEMENE VOORWAARDEN | JOE DOG

ALGEMENE VOORWAARDEN

Rechten en plichten eigenaar hond(en):
• De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond
• De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest
• De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen
• De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting)
• De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit”)
• De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
• Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden
• Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden
• De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
• De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn
• De eigenaar van de hond(en) machtigt JoeDog, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien JoeDog dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
• De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn
• Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden.
• Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag
• Bij herhaaldelijke wanbetaling zal JoeDog de overeenkomst ontbinden.

Rechten en plichten JoeDog
• De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door JoeDog
• JoeDog laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit
• JoeDog is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
• JoeDog heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken
• JoeDog is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld
• JoeDog is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, JoeDog zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen
• JoeDog is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel
• Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van JoeDog ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond
• JoeDog behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag
• JoeDog behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft
• JoeDog behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen
• JoeDog behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
• Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt JoeDog zich het recht de overeenkomst te ontbinden
• Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren
• JoeDog behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen minimaal2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

Geschillen en toepasselijk recht
• In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
• Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
• Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.